Rehabilitering etter covid-19

Det er særlig viktig med et helhetlig perspektiv i rehabilitering av pasienter med vedvarende symptomer etter covid-19. Det tas utgangspunkt i den enkeltes funksjonsproblemer og livssituasjon.

Covid-19 kan avhengig av alvorlighetsgrad, gi ulike funksjonstap og dermed ulike behov for rehabilitering. Avhengig av symptomer vil ulike kartlegginger av fysisk, kognitiv og mental funksjon være aktuelt. Resultatene av kartleggingene vil definere innholdet i rehabiliteringen. Både fysisk trening, øking av lungefunksjon, ernæringsstatus og kognitive tilnærminger i samtaler og grupper, kan være aktuelt.

Lillestrøm kommune har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan ringe Tjenestetorget på 63 88 61 20, hvis du har spørsmål.

Våre tilbud

Frisklivssentralen

Frisklivsentralen tilbyr strukturert oppfølging i form av ulike gruppebaserte tilbud, og individuell veiledning etter behov.

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Lillestrøm kommune har avtale med ca 49 privatpraktiserende fysioterapeuter. Du tar direkte kontakt med de fysikalske instituttene.

Ergoterapi

Har du vansker i hverdagen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan du få hjelp av en ergoterapeut med hjelpemidler og tilpasning av hjemmet ditt.

Fysioterapi

Tjenesten kan omfatte vurdering, utredning og veiledning, samt trening individuelt i hjemmet, og i grupper.

Hjemmerehabilitering

Hjemmerehabilitering er et tverrfaglig tilbud, og det er flere faggrupper (ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier og sykepleier) som jobber sammen med deg i ditt hjem, slik at du kan nå målene dine.

Korttidsopphold på sykehjem

Målet med korttidsoppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening/rehabilitering, slik at du kan komme tilbake til ditt eget hjem.

Lenker og vedlegg

Mer informasjon om rehabilitering på helsedirektoratet.no

Info om rehabiliteringstilbud etter covid-19 (PDF, 593,5 KB)