Bestill koronatest

Testingen er for innbyggere i Lillestrøm kommune og før du bestiller time ber vi deg ha klart:

 • Navn på den som skal testes
 • Fødselsnummer på den som skal testes
 • Mobilnummer – viktig for formidling av prøvesvar
 • E-postadresse – viktig for kommunikasjon med oss
Bestill time for testing

 

Dersom det er lang ventetid på tid til testing via nettbestilling, anbefaler vi å ringe koronatelefonen - 66 93 20 40

Åpningstider 

 • Hverdager: 09.00 - 21.30
 • Helg: 09.00 - 18.00.

Hvem kan testes?

 • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19.
 • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
 • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.
 • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.

Er jeg smittet?

Det er mest sannsynlig at man er smittet hvis man blir syk etter å ha hatt nær kontakt med en koronasyk person, eller vært i land med mye smitte.

Har du ikke feber eller luftveisplager er det lite sannsynlig at man har covid-19, men ta kontakt med fastlegen om du er i tvil.

Personer med typiske symptomer på covid-19 kan ta kontakt med vår koronatelefon for å få vurdert testing.

 Koronatelefonen 66 93 20 40

Kontakt fastlegen.

Symptomer

De vanligste symptomene på covid-19 er:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpustethet

Har man andre typer symptomer bør man kontakte fastlege for en vurdering av om det allikevel kan være aktuelt med en covid-19 test. Fastlegen kan melde deg til testing hvis han/hun mener at du bør testes.

Testsenter

Testing gjennomføres ved kommunens testsenter på Fetsund kommunehus, Kirkeveien 85, 1900 Fetsund.

Vi gjør oppmerksom på at du må komme i bil. Du skal ikke ta buss/tog/drosje da du må betrakte deg som smittet inntil prøvesvar foreligger.

Den som ikke disponerer bil kan ringe kommunens koronatelefon på telefon nr. 66 93 20 40, og få en testbil hjem dit man bor i (såframt man bor i Lillestrøm kommune).

Åpningstider

 • Hverdager: 09.00 - 21.30
 • Helg: 09.00 - 18.00.

Hvordan foregår testing?

Man må møte opp i bil, og helsepersonell vil teste deg mens du sitter i bilen. Etter at testen er tatt skal man holde seg hjemme frem til svar på testen foreligger.

Svar på prøven

Du vil få en sms med en lenke til prøvesvaret. Prøvesvaret ligger også på helsenorge.no Hvor lang tid det tar før svaret kommer, vil variere med hvor mange andre prøver som også skal analyseres.

Er testen positiv vil du få en telefon fra kommunens smittevernteam, som vil gi mer informasjon og sette i gang smittesporing.

Prioritering

Selv om kommunen åpner opp for testing av alle, så har Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalt en prioritering av ulike grupper. Ved stor pågang, vil denne prioriteringen ligge til grunn.

Hvis du ikke er helsepersonell, vært i nærkontakt med noen som kan ha smitte eller i en risikogruppe, skal du helst avvente utviklingen og være hjemme i to døgn før testen tas. Dette for å unngå at testen blir falsk negativ.

Av samme grunn anbefales ikke testing av personer uten symptomer.