Strengere smittevernstiltak for idretten

Formannskapet i Lillestrøm kommune vedtok ny forskrift om forebygging av smittevernstiltak den 10. november. 

 • All breddeidrett for voksne (20 år og oppover) er stengt.
 • Det er kun den organiserte idretten for barn i barneskole og yngre som kan benytte kommunens idrettsanlegg til trening.
 • Det er tillatt med toppidrett uten tilskuere.
 • Alle arrangementer i form av kamper, cuper, turneringer og lignende må avlyses og kan ikke avholdes på de kommunale idrettsanleggene. Dette gjelder for alle aldersgrupper og foreløpig frem til nye regler blir vedtatt.
 • Det er ikke plikt til å bruke munnbind når man utøver selve den sportslige/treningsaktiviteten, men det anbefales at trenere/ledere benytter munnbind.

Barn

 • Barn i barneskole eller yngre kan trene i de kommunale idrettsanleggene
 • Ungdomsidretten (ungdom i ungdomsskolealder og oppover) kan ikke trene i de kommunale idrettsanleggene fram til og med 2. desember.
 • Barneidretten kan fortsette å arrangere treninger, mens ungdomsidretten stenges ned inntil videre.
 • De som utøver fysisk aktivitet skal ikke bruke munnbind.
 • Barn under 12 år skal aldri bruke munnbind.
 • Verken barn eller ungdom kan konkurrere i perioden fram til og med 2. desember. Det betyr at de ikke kan delta på kamper, cuper og turneringer.
 • Treningskamper og seriekamper skal ikke arrangeres.
 • Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes på det sterkeste.
 • Garderober og dusjer skal brukes så lite som mulig – se nedenfor.
 • Så få voksne som mulig bør overvære treninger for barn. Gjengen av foreldre som står på sidelinja er ikke lenger innafor.

Voksne

Forbud:

 • Fra tirsdag den 10. november er alle idrettsaktiviteter innendørs for voksne forbudt.
 • "Innendørs" betyr idrettshaller, svømmehaller, treningsstudioer, bowlinghaller og andre steder voksne møtes for å trene innendørs.
 • Steder hvor det pågår aktiviteter for toppidretten stenges ikke.
 • Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs. Les mer om arrangementer 
 • De som utøver fysisk aktivitet skal ikke bruke munnbind.

Frarådes:

 • Fra tirsdag den 10. november frarådes voksne å drive breddeidrett og organisert trening utendørs. Idrettslagene oppfordres til å stanse alle typer breddeidrett utendørs.
 • Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes også voksne.
 • Voksne frarådes også å være med barn på trening, når det er mulig å unngå.

Treningsparker

Treningsparkene i Lillestrøm er åpne, men voksne frarådes å drive breddeidrett og organisert trening utendørs.

Ved bruk av parkene anbefales to meters avstand mellom de som trener, for å unngå dråpesmitte. Bruk hansker når du trener.

Alle apparatene rengjøres med desinfiserende middel to til fire ganger daglig, også i helgene.

 

Idrettsanlegg

Utendørs idrettsanlegg

 • De utendørs idrettsanleggene er åpne for barn og unge, som følger smittevernreglene.
 • Det er tillatt med 20 tilskuere forutsatt at man kan holde minimum en meter avstand uten fastmonterte seter, og 50 tilskuere der det er fastmonterte seter.

Innendørs idrettsanlegg

 • Det er kun den organiserte idretten for barn i barneskolealder som kan benytte kommunens idrettsanlegg til trening.
 • Garderober kan benyttes der man kan holde minimum en meter avstand. Dusjer skal ikke benyttes.
 • Det er ikke tillatt med tilskuere under aktiviteten.

Se regjeringen.no for definisjon av fastmonterte seter

Instruks for benyttelse av garderober i idrettsanlegg

Garderobene ved idrettsanleggene våre er i bruk. Det er fortsatt ikke tillatt å dusje eller å benytte dusjrom.

Benyttelse av garderober

 • Klubben/leietager har det overordnede ansvaret for at rutiner blir fulgt.
 • I tillegg har hovedtrener/lagledelse ansvar for at garderober, hånd berøringsflater og utstyr blir forsvarlig rengjort før og etter trening.
 • Klubben/leietageren er ansvarlig for innkjøp av nødvendig renholds middel/utstyr som skal benyttes. 

Tiltak:

 1. Hender skal vaskes ved ankomst enten med håndsprit eller med såpe og vann i springen.
 2. Alle har ansvar for at eget utstyr holdes adskilt fra andres i garderobe og under trening og alt utstyr skal tas med hjem etter trening.
 3. En skal møte i garderoben ferdig skiftet.
 4. Alle som oppholder seg i garderoben skal holde minimum 1 meters avstand.
 5. Det er ikke tillatt å dusje eller å benytte dusjrom.
 6. Ved sykdomsfølelse eller milde forkjølelses symptomer skal en ikke møte på trening.
 7. Minimum 2 meters avstand bør bestrebes dersom en skal sitte på tribunen i mer enn 15 minutter.
 8. Klubben/leietager er ansvarlig for registrering av alle som er tilstedte med navn og telefonnummer.
  Dette skal klubben/leietager ta vare på i ti dager. Etter dette skal det makuleres.

Svømmebasseng og svømmehaller

 • Det er kun skolene og den organiserte idretten for barn i barneskolealder som kan benytte kommunens svømmebasseng til opplæring og trening.
 • Garderober og dusjer kan benyttes der man kan holde minimum en meter avstand.

Tiltak:

 1. Hender skal vaskes ved ankomst enten med desinfiserings eller med såpe og vann i springen.
 2. Alle har ansvar for at eget utstyr holdes adskilt fra andres i garderobe.
 3. Man skal dusje før og etter aktivitet.
 4. Alle som oppholder seg i garderober og dusjer skal holde minimum 1 meters avstand.
 5. Ved sykdomsfølelse eller milde forkjølelses symptomer skal en ikke møte på trening.
 6. Minimum to meters avstand bør bestrebes dersom en skal sitte i garderober eller på tribunen i mer enn 15 minutter.
 7. Klubben/leietager er ansvarlig for registrering av alle som er tilstedte med navn og telefonnummer.
  Dette skal klubben/leietager arkivere i ti dager og skal makuleres etter dette.

Ansvar:

 • Klubben/leietager har det overordnede ansvaret for at rutiner blir fulgt. I tillegg har hovedtrener/lagledelse ansvar for at garderober og dusjer, hånd berøringsflater og utstyr blir forsvarlig rengjort før og etter hver treningsgruppe.
 • Klubben/leietageren er ansvarlig for innkjøp av nødvendig desinfiserings middel/utstyr som skal benyttes.

I denne forbindelse vil Lillestrøm kommune foreta hyppige befaringer og registrere aktivitet.
Ved brudd på denne instruks kan man bli fratatt muligheten for aktivitet i de kommunale svømmebasseng og svømmehaller.

Lenker