Jobbe hjemmefra

Hvis du bor i én kommune og jobber i en annen, skal du forholde deg til regler rundt jobb og arbeidssted i den kommunen du jobber i.

Kravet om hjemmekontor gjelder selv om du kjører alene til og fra jobben

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arrangementer er for tiden forbudt i Lillestrøm kommune. Dette inkluderer konferanser, seminarer og andre faglige sammenkomster, og det er ikke unntak selv om det er få deltakere. Møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid omfattes ikke av forbudet.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at de ansatte har fått beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. Hvis beskjeden om å jobbe hjemmefra er publisert på intranettet på arbeidsplassen eller tilsvarende, regnes dette som slik dokumentasjon.

Møter, konferanser og faglige sammenkomster

 • Det er ikke lov til å gjennomføre fysiske konferanser, seminarer og andre faglige sammenkomster. Forbudet gjelder uavhengig av antall som skal delta.
 • Det er lov til å gjennomføre heldigitale samlinger.
 • Møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid er lov, det vil f.eks. gjelde ukentlige ledermøter, styremøter og tilsvarende. Disse bør likevel gjennomføres digitalt, siden det er obligatorisk å jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
 • Dersom det er behov for å avholde ordinære møter fysisk, kan disse flyttes til større lokaler som bedre ivaretar smittevern, f.eks. leie møterom på hotell eller lignende.

Ofte stilte spørsmål om jobb og hjemmekontor

Er møter og seminarer som arrangeres på jobben regnet som arrangementer?

 • Seminarer, samlinger og kick offs regnes som arrangementer, og er ikke lov.
 • Møter som avholdes som en del av den normale virksomheten på en arbeidsplass er lov, men det er påbud om å jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig og det må derfor alltid vurderes om møtet kan avholdes digitalt.

Er det lov å spise i kantine eller spiserom?

 • Dette reguleres ikke utover vanlige smittevernregler om håndvask og avstand. Vi er en liten bedrift på under fem ansatte. Alle sitter på hvert sitt kontor. Må vi likevel ha hjemmekontor?

I forskriften for Lillestrøm kommune står det at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

 • Det spiller ingen rolle hvor mange som jobber på en arbeidsplass. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

Jobben min sier at jeg må jobbe på kontoret to dager i uka. Arbeidsoppgavene kan fint løses hjemmefra. Kan arbeidsgiveren da pålegge meg å være på kontoret?

 • I forskriften for Lillestrøm kommune står det at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

Hvem gjør vurderingen av om jobben kan gjøres hjemmefra eller ikke – arbeidstaker eller arbeidsgiver?

 • Arbeidsgiver har plikt til å vurdere. Det som skal vurderes er den praktiske muligheten den enkelte medarbeider har til å gjøre jobben hjemmefra. Vurderingen bør i praksis gjøres av leder i samråd med medarbeider. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at medarbeiderne har fått beskjed om hvordan hjemmekontor skal kunne gjennomføres i bedriften.
  I vurderingen av hva som er "praktisk mulig" er det ikke relevant å legge vekt på at hjemmekontor oppleves som upraktisk, eller gjør at arbeidshverdagen ikke blir optimal. Hjemmekontor vil for mange - både arbeidstakere og arbeidsgivere - være en ulempe, men dette er ulemper som arbeidsgivere i Lillestrøm kommune dessverre må leve med slik situasjonen er nå. Det er hva som er praktisk mulig som må vurderes.

Hva kan man gjøre hvis man er uenig med arbeidsgiver i om jobben bør gjøres på kontoret eller ikke?

 • Man må sette seg inn i det covid-19-forrskriften sier om hjemmekontor. Hvis man som medarbeider oppfatter at forholdene på arbeidsplassen ikke er i henhold til smittevernreglene, eller man føler at arbeidssituasjonen er ubekvem, må man diskutere saken med leder. Hvis man ikke når fram på denne måten kan man i siste instans kontakte Arbeidstilsynet.

Hvordan håndheves påbudet om hjemmekontor?

 • Det håndheves ved at alle bidrar i dugnaden og innser alvoret. Brudd på forskriften kan også politianmeldes, i siste instans.

Gjelder reglene om hjemmekontor for alle, eller kun de som reiser kollektivt til og fra jobb?

 • I forskriften for Lillestrøm kommune står det at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Dette betyr at alle arbeidsgivere har plikt til å vurdere hjemmekontor for alle sine medarbeidere. Man kan ikke ha en praksis der alle ansatte som ikke benytter kollektivtransport kan komme på jobb. Det er et selvstendig poeng at så få som mulig er fysisk tilstede.
  Noen virksomheter driver tjenester som åpenbart ikke kan ytes ved hjelp av hjemmekontor (stell av pasienter, produksjon av trykksaker osv.) Men de fleste virksomheter har også folk som kan gjøre jobbene sine hjemmefra, og det gjelder også virksomheter som behandler pasienter eller produserer ved hjelp av store maskiner.

Kan arbeidsgiver pålegge en arbeidstaker ikke å reise kollektivt til og fra jobb?

 • Nei.

Kan man ha hjemmekontor sammen med kolleger, og hvilke smittevernregler gjelder i så fall da?

 • Da faller hensikten med hjemmekontor bort. Hensikten med hjemmekontoret er at folk ikke skal samles. Om man samles på jobb eller et annet sted spiller ingen rolle, det er ansamlingen av folk vi skal unngå.