Kollektivtransport

Ved bruk av kollektivtransport er det påbudt å bruke munnbind, når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende. Påbudet gjelder også innendørs på stasjonsområder.

Les forskriften på Lovdata

Taxi

Ved bruk av taxi er det påbudt å bruke munnbind både for passasjerene, og for sjåføren, når det er passasjerer i taxien.

Passasjerer skal ta på munnbindet før de setter seg inn i taxien, og skal ikke ta det av før reisen er avsluttet og de har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise blir oppdatert fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan bli endret raskt.

Les mer på fhi.no