Skal holde stengt

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

 • Treningssentre og lignende steder
 • Lokaler hvor det utøves idrett av voksne
 • Andre typer lokaler som huser fritidsaktiviteter for voksne
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 • Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 • Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng.
 • Kulturtiltak som quizz, små konserter og så videre regnes som arrangementer, og skal ikke finne sted.

Unntak

 • Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
 • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen 
  • Dette gjelder behandling som er medisinsk nødvendig, av typen fysioterapi, opptrening og rehabilitering
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for voksne over 20 år på slike steder
 • Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år
 • Tros- og livssynshus
 • Fritidsklubber for barn og ungdom
 • Biblioteker
 • Gallerier og annen utsalg av kunst
 • Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder

Åpnet med begrensinger

Kommunale tjenestesteder

 • Ungdomsskoler 
 • Videregående skoler – settes i rødt nivå
 • Voksenopplæringen – settes i rødt nivå
 • Bo- og servicesentere – besøksrestriksjoner

Andre virksomheter

 • Steder som også huser fritidsaktiviteter for barn – fremdeles åpnet for barn
 • Steder som også huser idrettsaktiviteter for barn – fremdeles åpent for barn
  • Tros- og livssynshus kan holde åpent, men det kan ikke gjennomføres arrangementer, inkludert gudstjenester, bønnesamlinger o.l.
   Det gjøres unntak for begravelser og bisettelser. Disse kan gjennomføres med maksimalt 50 personer til stede såfremt det kan holdes minst en meters avstand.
  • Vielser, dåp og andre tilsvarende ritualer kan gjennomføres, men uten tilskuere.
 • Butikker og kjøpesentre – det kan ikke være flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand.
 • Serverings- og skjenkesteder – kan holde åpent, men de med skjenkebevilling får ikke servere alkohol

Ofte stilte spørsmål

Hva er stengt nå?

 • Treningssentre og lignende steder, museer, svømmehaller, spaanlegg, hotellbasseng, kinoer, teatre, konsertsteder, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår kultur-, underholdnings-, eller fritidsaktiviteter er stengt.

Kan de som jobber disse stedene være til stede?

 • Det skal fortsatt være mulig for ansatte å være tilstede i lokalene, og det vil være mulig for profesjonelle kulturaktører å øve. Det vil også være mulighet til å lage digitale tilbud.

Jeg er avhengig av trening for å rehabilitere meg etter skade. Vil det være mulig?

 • Ja, rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder kan holde åpent. 

Hvilke svømmetilbud kan holdes åpne?

 • Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere, rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør og annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen. 
 • Babysvømming der voksne også må delta er ikke tillatt.

Kan gallerier og utsalgssteder for kunst holde åpne?

 • Ja, gallerier og annen utsalg av kunst omfattes ikke av stengevedtaket. Det er likevel ikke lov til å gjennomføre vernissasjer og andre arrangementer på slike steder. 

Hva med butikker og caféer i tilknytning til museer eller lignende?

 • De kan holde åpent, men kan ikke servere alkohol.