I vinter gikk det jordskred ved Sørvaldvegen mellom Lørenfallet og Frogner. I forbindelse med skredet ble det satt i gang et program for kartlegging og grunnundersøkelser. Da det i løpet av helgen er gått ett jordskred til, kartlegges det nå om det er behov for ytterligere grunnundersøkelser. Det vil derfor være en del aktivitet i området ved skredet fremover.

Rasområdet Sørvaldvegen.png

NVE er orientert om skredene og det er Multiconsult som gjennomfører arbeidet med kartlegging og grunnundersøkelser. Det er tidligere gjennomført grunnundersøkelser i forbindelse med utbygging i området. Resultatene fra de undersøkelse viste ikke tegn på kvikkleire.