Dette gjelder tiltak som er direkte knyttet til kulturminner som er registrert som verneverdig i Lillestrøm kommune. Registrene ligger ved kulturminneplanene til Fet, Skedsmo og Sørum.

Send inn søknad med:

  • foto av kulturminnet
  • en kort beskrivelse av tiltaket
  • budsjett med finansieringsplan
  • registreringsreferanse i kulturminneplan
  • kontaktopplysninger og org.nr.
  • gårds- og bruksnummer

Søknad kan sendes til: postmottak@lillestrom.kommune.no

Frist fredag 18. september

Merk søknad med 20/65211 Tilskudd til kulturverntiltak 2020

Alle søknader vurderes og fremmes for politisk behandling.