Vi søker driver til restauranten i Gansvika

Lillestrøm kommune søker en driver til restauranten og som kan utvikle stedet sammen med de andre aktørene her. Restauranten er kjernen i aktiviteten.

Gansvika i Lillestrøm er en perle ved Øyeren. Her er det badeplass, båtplasser og gode områder for piknik og mulighet for turgåing. Gansvika har også en lang sagbrukshistorie som er ivaretatt med et sagbruksmuseum som drives av frivillige. Området er mye brukt, spesielt om sommeren. 

Restauranten er en viktig del av opplevelsen i Gansvika. Kjøkkenet er godt utstyrt. Restauranten har stort potensial.

Vi søker derfor en positiv, dyktig og engasjert driver med visjoner og evne til å gjennomføre disse. Vi kan tilby inntil 10 års leiekontrakt på fullt møblert restaurant og gatekjøkken i et naturskjønt og mye besøkt område. 

Området

Gansvika er et kommunalt eid friområde. Her er det badeplass, anløp for større båter som MS Øyeren, gjestebrygger, og sagbruksmuseum. Andre aktører på området er Gansvika Båtforening som har leier ut faste båtplasser, Gansbrukets venner som driver sagbruksmuseet, Fet Historielag som eier Bruahuset – en husmannsstue, i tillegg til Gansvikas venner. Det forventes at alle aktørene i Gansvika skal samarbeide om å skape gode aktiviteter og gjøre stedet til et attraktivt sted å besøke hele året. 

Mer om anlegget og kommunens tanker om utviklingen av stedet.

Leieobjektet

Leieavtalen omfatter restaurantdelen av hovedbygningen og et gatekjøkken/kiosk i egen bygning. 

Restauranten består av et fullt innredet kjøkken, lagerrom, rom for personale og et kontor i 2. etasje.  Publikumsområdene er en bar, et stort restaurantlokale (i dag satt opp med 95 stoler) og uteserveringsområde. Alle rommene er fullt innredet, inkludert serveringsutstyr. I restaurantlokalet er deler av en historisk samling vist fram. Sagbruksmuseet er i andre delen av hovedhuset og underetasjen. Det er et vindu mellom slik at gjestene kan se inn i museet.  

Gatekjøkkenet/kiosken er en egen bygning med en inngjerdet platting utenfor. Gatekjøkkenet er innredet med nødvendig utstyr for å drifte et gatekjøkken. Det er ikke tilpasset vinterdrift. Gatekjøkkenet har heller ikke fullverdige oppvaskmuligheter. Driver velger selv hvordan gatekjøkkenet skal brukes. 

Leietaker kan etter avtale gjøre endringer innvendig i lokalene. Se plantegning.

Kostnader

Leietaker vil ha ansvar for eget strømforbruk, egen renovasjon, innvendig vedlikehold og vedlikehold av egne uteområder. I tillegg har alle aktørene i Gansvika et felles ansvar for at fellesområdene sammen med kommunen. Forslag til leiekontrakt fremlegges i forbindelse med intervju. 

Husleien har vært symbolsk. Kommunen vil vurdere omsetningsbasert husleie etter en oppstartsfase. 

Visning

Interessert? Kommunen tilbyr individuelle visninger etter avtale fram til 15. januar 2021. Det vil da være mulig å se utleieobjektet. 

Søknadsprosess

Send inn en søknad med forretningsplan/forretningsmodell, referanseprosjekter/erfaring og økonomisk plan.  Innholdet i søknaden behandles konfidensielt, søker er offentlig. Da det er ønskelig med muligheter for alkoholservering i Gansvika, er god vandel et krav.  Skatteattest skal vedlegges. 

Søknadsfrist 25. januar 2021. 

Søknadene vil bli vurdert av en tverrfaglig gruppe internt i kommunen. Deretter vil de aktuelle bli invitert til intervju. Vurderingskriteriene er konsept, aktivitet og samhandling, bærekraftig drift inkludert leiepris, og ikke minst engasjement og gjennomføringsevne. 

Søknaden sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no