Kommunen får tilskudd til integrering under pandemien

Regjeringen har gitt Lillestrøm økt tilskudd for å styrke arbeidet med vaksinering og informasjon til innvandrere.

- Vaksinasjonsgraden i Norge er høy, men fremdeles er det noen grupper som har altfor lav vaksinasjonsgrad, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. - Regjeringen vil derfor gi ti utvalgte kommuner totalt 20 millioner kroner, blant annet for å styrke arbeidet med vaksinering.

Arbeids – og inkluderingsminister Hadia Tajik sier at midlene skal benyttes til å senke barrierer for vaksinering. Dette skal skje gjennom blant annet målrettet informasjonsarbeid på aktuelle språk og gjennom relevante kanaler, oppsøkende virksomhet og økt tilgjengelighet. For å oppnå størst mulig effekt av tilskuddet, bør kommunene samarbeide med, og få innspill fra, arbeidsgivere og tillitsvalgte, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Kommuner med flest bosatte fra innvandrergruppene med lavest vaksinasjonsgrad er prioritert ved tildeling av midlene. Disse kommunene er Oslo, Bergen, Bærum, Stavanger, Drammen, Asker, Sandnes, Trondheim, Lillestrøm og Ålesund.