Smittevernvurdering uke 2

Tross økende smittetall vurderes det fremdeles at kommunen ligger på scenario 2 av 5, hvor 5 er det mest alvorlige.

Kapasiteten i helsetjenesten er totalt sett god, selv om det er noe utfordrende i fastlegeordningen. Smittetallet stabiliserte seg noe i uke to, men det forventes allikevel en økning i ukene som kommer.

Tall fra statistikken

I parentes: Tall fra uke 1.

  • Nye positive, uke 2: 1275 (1257)
  • Antall smittede pr. 100 000 de siste 14 dagene: 2876 (2046)
  • Nye innleggelser på Ahus: 6 (6)
  • Andel smittede som er vaksinerte: 72,3 (73 %)
  • Andel smittede under 12 år: 15,3 (13 %)
  • Andel vaksinerte over 18 år, to doser: 89 % (89 %)
  • Andel vaksinerte over 45 år, tre doser: 75,4 % (64 %)
  • Andel vaksinerte mover 65 år, tre doser: 91,3 %

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her

Om smitten

Andelen som testet positivt steg i forrige uke. Det forventes en ytterligere stigning i smitten i ukene som kommer, med en topp mot slutten av januar og begynnelsen av februar. Dette er ifølge scenarioer fra FHI. Antallet nye innleggelser på Ahus holdt seg stabilt fra uke en til uke to. Hvorvidt stigningen i smittetall (økning i omikronsmittede) vil påvirke innleggelser er ennå litt tidlig å si.

Med hensyn til smittekilder gikk andelen som ble smittet av nærkontakter ned i uke to, mens andelen smittet i husstand og på skole/barnehage økte. Det er forventet at det vil bli flere utbrudd i skoler og barnehager med omikronsmitte. Kommunen iverksetter målrettet regelmessig testing ved nyoppstått smitte, slik FHI anbefaler.

Vaksinering

Fordelingen av vaksinerte og uvaksinerte blant de smittede er stabil. Det er overvekt av vaksinerte, også noen med tre doser vaksine. Dette er ikke uventet da vaksinerte virker å kunne smittes lettere med omikron enn med deltavarianten, og vi har en høy andel vaksinerte i befolkningen. Det er allikevel fortsatt slik at hvis man ser på antallet uvaksinerte som er smittet i forhold til antallet uvaksinerte totalt i befolkningen, utgjør de uvaksinerte dobbelt så mange smittede per 1000 enn det de vaksinerte gjør. Kunnskap så langt viser at vaksinerte er godt beskyttet mot alvorlig forløp av korona, om de skulle blir smittet. Tre doser ser ut til å gi enda bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom enn to doser, når det gjelder omikronvarianten.