Smittevernvurdering uke 52

Antall nye positive med korona per uke har holdt seg stabilt siste ukene, men andelen per 100.000 siste 14.dagene (smittetallet) gikk noe ned i slutten av uke 52.

Andelen innlagte per 100.000 siste 14. dagene gikk også noe ned, selv om antallet innlagte sist uke var høyere enn uken før. Totalt sett vurderes det at kommunen ligger på scenario 2. Vi følger nasjonal forskrift.

Tall fra statistikken

I parentes: Tall fra uke 51.

  • Nye positive, uke 52: 531 (556)
  • Antall smittede pr. 100 000 de siste 14 dagene: 1244 (1434)
  • Nye innleggelser på Ahus: 10 (4)
  • Antall tester delt ut i kommunal regi: 12200 (3864)
  • Andel positive tester av de kommunale: 4,4 % (14,4 %)
  • Andel smittede som er vaksinerte: 71 % (58 %)
  • Andel smittede under 12 år: 12 % (26 %)
  • Andel vaksinerte over 18 år, to doser: 89 % (87,8 %)
  • Andel vaksinerte over 65 år, tre doser: 83 % (85,7 %)
  • Andel vaksinerte over 45 år, tre doser: 53 % (48,6 %)

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her

Om smitten

Det er fremdeles relativt flere uvaksinerte enn vaksinerte som smittes. Hovedkildene til smitte i uke 52 var husstandssmitte, ukjent smitte og nærkontaktsmitte. Juleferien har bidratt til at smitten har falt i barne- og ungdomsbefolkningen.