Smittevernvurdering uke 1

Tross økende smittetall vurderes det fremdeles totalt sett at kommunen ligger på scenario 2 av 5, hvor 5 er det mest alvorlige.

Det stigende smittetallet i uke 1 har ikke hatt betydning for helsetjenestene lokalt så langt, men smittesporingsteamet i kommunen merker den kraftige økningen godt. Det er tatt i bruk flere digitale hjelpemidler og sms-funksjoner for å sikre at alle nye smittede får råd og veiledning.

Tall fra statistikken

I parentes: Tall fra uke 52.

  • Nye positive, uke 1: 1257 (531)
  • Antall smittede pr. 100 000 de siste 14 dagene: 2046 (1244)
  • Nye innleggelser på Ahus: 6 (10)
  • Antall tester delt ut i kommunal regi: 11111 (12200)
  • Andel positive tester av de kommunale: 11,3 % (4,4 %)
  • Andel smittede som er vaksinerte: 73 % (71 %)
  • Andel smittede under 12 år: 13 % (12 %)
  • Andel vaksinerte over 18 år, to doser: 89 % (89 %)
  • Andel vaksinerte over 45 år, tre doser: 64 % (53 %)

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her

Om smitten

Sist uke steg antall nye koronapositive kraftig, fra 531 til 1257 fra uke 52 til uke 1. De fleste av de nye smittede har nå omikronvarianten. Stigningen kom i alle aldersgrupper, men særlig i gruppen 19-29 år. Smittekilden «nærkontakter» (venner, bekjente) økte markant i uke 1 som følge av julefeiringen, mens  smitten i husstander gikk ned. Det er fortsatt for tidlig å se konsekvensene av økningen i antall nye (omikron) smittede på innleggelsestallene.

Vaksinering

Kommunen fortsetter vaksinetilbudet, og det er en sterk anbefaling om at alle risikogrupper og personer over 45 år bestiller sin oppfriskningsdose 20 uker etter dose to. Det er ikke mangel på vaksiner, og kommunen har nå også åpent opp for at alle over 18 år kan få dose tre hvis det er minst 20 ukers intervall siden dose to.