Flytter teststasjon til Skedsmohallen

Vi flytter teststasjonen fra Kjeller skole til parkeringsplassen utenfor Skedsmohallen.

All aktivitet ved Skedsmohallen vil foregå utendørs, med opp til seks løp for testing fra bil. Etter planen skjer flyttingen tidlig i uke 13.

Parallelt med dette jobber vi med å få på plass infrastruktur og rekruttere bemanning for å kunne opprette nye teststasjoner ved behov. Dette er et pågående og kontinuerlig arbeid.

Bakgrunn for relokalisering

Grunnen til at vi velger å flytte til Skedsmohallen er at vi nå har landet en løsning med langt større testkapasitet, og tilrettelagt for testing. På grunn av daværende smittesituasjon og smittetrykk var det behov for å øke testkapasitet raskt, og da var Kjeller skole det beste alternativet på kort sikt.

Samtidig har vi kunnet jobbet parallelt med annen nødvendig logistikk, for å utvide kapasiteten ytterligere, utover den kapasitetsøkningen som var mulig med Kjeller skole. Det er viktig å ha tilstrekkelig og riktig bemanning på teststasjonen, og dette tar noe tid å få på plass i den skalaen vi har dimensjonert for utenfor Skedsmohallen og dette jobbes det med nå.