Ingen lettelser i koronatiltakene

Lillestrøm kommune innfører ingen lettelser i koronatiltakene. Det gjelder spesielt arrangementer og tiltak i forbindelse med barne- og ungdomsidrett.

Saken er oppdatert

Det betyr at det ikke åpnes for stevner, kamper og turneringer i barne- og ungdomsidretten. Arrangementer innendørs med flere enn 10 personer tilstede er heller ikke lov.

Dette ligger nå i de lokale forskriftene for Lillestrøm kommune.

Med andre ord vil det ikke være noen endringer i koronatiltakene i Lillestrøm kommune.

Kommunedirektøren vurderinger

Kommunedirektøren mener det er for tidlig å åpne opp for arrangementer i Lillestrøm kommune. Det begrunnes i stor grad med at det ble åpnet for kjøpesentre, varehus og skjenking i forrige uke og virkningen av disse lettelsene først vil vise seg om ca. 2 uker og for å få en kontrollert åpning vil dette måtte skje gradvis for å ivareta smittevernet på en god måte.

Det anbefales heller ikke å åpne for idrettsarrangementer for barn og unge på nåværende tidspunkt, slik regjeringen åpner for. Kommunedirektør ønsker å prioritere barn og unge, og legge en lavest mulig byrde på dem, men vi ligger i et område med korte avstander og mye bevegelse på tvers av kommunegrenser, også når det gjelder hvilket lag de tilhører. En åpning her vil åpne for mye kontakt også på tvers av kommunegrensene. Vi ser også at vi nå har en del smitte blant de yngre, og blant annet et pågående utbrudd med mutert virus som strekker seg over kommunegrenser. Dette er imidlertid et av de tiltakene som kommunedirektør vil anbefale å prioritere lettelser i så snart smittesituasjonen tilsier at det er mulig.

Om smittesituasjonen

Bakgrunnen for kommunedirektøren for å holde igjen på lettelsene i tiltak er smittesituasjonen i kommunen . Antall smittede i uke 7 er noe høyere enn i uke 6, men vil sannsynligvis ende på et nivå som er tilsvarende det vi har hatt de siste 4 ukene. Selv om antall smittede har vært relativt jevnt de siste ukene, er smittetrykket forholdsvis høyt og situasjonen usikker.

Kommunedirektøren innstilling ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Les hele saksframlegget