Gult nivå i barnehage og grunnskole

Mange lurer på hvorfor vi fortsatt har gult nivå på barnehage og grunnskole i Lillestrøm kommune. Lillestrøm kommune har gode rutiner for hvordan smitteutbrudd håndteres, og at disse rutinene iverksettes raskt. På denne måten bidrar vi til å opprettholde en normal hverdag for barn og unge.

Følger FHIs anbefalinger

FHI er tydelige på at de anbefaler gult nivå i barnehage og grunnskole, selv med den økte smitten og høy andel mutert virus. Dette er fordi barn og unge skal belastes så lite som mulig som følge av tiltak. Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og samtidig erfares det at drift i rødt nivå kan gi alvorlige konsekvenser for sårbare barn og unge. De som er sårbare får det verre, og gruppen av sårbare barn og unge ser også ut til å bli større ved drift på rødt nivå.

Tiltak i Lillestrøm

Vi ønsker derfor å bruke andre tiltak for å skjerme barn og unge, og samtidig få effekten med reduserte smittetall. Følgende grep gjøres nå i Lillestrøm:

  • Det er satt inn forsterkede tiltak ved smitte.
  • Vi tester oftere og mer. Det testes både inn og ut av karantene.
  • Vi setter flere i «ventekarantene» for tidlig å hindre videre smittespredning.
  • Ved uoversiktlige situasjoner kan den aktuelle skolen eller barnehagen midlertidig stenges (digital undervisning) inntil man har oversikt.
  • Det foreslås strengere tiltak ellers i samfunnet, for å redusere risiko for smittespredning generelt. Dette vil forhåpentligvis føre til at det blir mindre smitte også inn i skoler og barnehager spesielt.

De sårbare

Det er viktig å ta vare på de barna som er i en sårbar situasjon. Vi ser dessverre en økning i henvendelser til kommunale tjenester som skal ivareta de som strever:

  • Barnevernet i Lillestrøm fikk dobbelt så mange bekymringsmeldinger i andre halvdel av 2020, som i årets første halvår.
  • Avdeling for psykisk helse og familiestøtte opplever økning i meldinger om vold, rus og psykisk sykdom.
  • Helsesykepleiere og helsestasjon for ungdom opplever økende antall barn og unge som henvender seg med behov for samtaler.

Normal hverdag viktig

De ansatte i barnehage og skole sier er at det er særdeles viktig for barn og unge å ha barnehage- og skolehverdagen så normal som mulig. På skolen og i barnehagen er det fellesskap med jevnaldrende og mulighet for å lære og utvikle seg sammen med de andre. Mange barn og unge har det vanskelig, og noe av det vi kan gjøre, er å sørge for å opprettholde noe av normaliteten i hverdagen deres.

Dette er også grunnen til at vi ønsker at fritidsaktiviteter for barn og unge skal fortsette, og kommunen endrer derfor heller på gruppestørrelser og gruppesammensetninger enn å stenge dem ned.

Rask håndtering stopper smitte

Erfaringene våre er at god og rask håndtering av smittetilfeller og utbrudd når de oppstår, faktisk stopper smitten. Ved å sette berørte barn, ungdommer og ansatte i karantene, samt å sende ut omfattende informasjon til både de som er direkte og de som er indirekte berørt, har vi sammen klart å stoppe utbrudd tidlig.

Våre ansatte tar dette på største alvor og gjør en formidabel innsats for å gjøre hverdagen i barnehagen og grunnskolen så trygg som mulig for barn og unge i kommunen.