Heldigital undervisning i skoler

Lillestrøm kommune har bestemt at det skal gjennomføres heldigital undervisning i skoler fra og med fredag 17. desember.

Lillestrøm kommune er fremdeles inne i en svært krevende situasjon grunnet korona. Det er stort sykefravær blant de ansatte og det er krevende å fremskaffe vikarer. Smittesporingsarbeid utfordrer også driftssituasjonen betraktelig. Regjeringen har fra og med i dag innført flere tiltak med bakgrunn i smitteutviklingen, bl.a. strengere karantenebestemmelser som utfordrer driften ytterligere. 

Derfor har kommunestyret bestemt at det skal gis digital undervisning til alle elever i de kommunale grunnskolene fra og med fredag 17. desember, for å sikre at vi kan drifte forsvarlig frem til juleferien.

SFO vil kun være åpen for sårbare barn og barn med foreldre med kritisk og viktig samfunnsfunksjon i perioden 17.12.21 - 21.12.21. Fra 22.12.21 vil det i utgangspunktet gis ordinært SFO-tilbud fra kl. 08.00 til 15.30. Kapasiteten vurderes kontinuerlig av den enkelte skole og SFO og tilbudet som gis kan forandres.

Elever i 1. -7. trinn som har foreldre med kritisk og viktig samfunnsfunksjon og for elever med særlige behov får tilbud på skolen.

Redusert faktura for SFO

Grunnskoler i Lillestrøm har blitt driftet på gult nivå siden 13. desember. I tillegg har åpningstiden i SFO blitt redusert og den 17. desember ble det innført heldigital undervisning.

Som en praktisk konsekvens av kommunestyrets vedtak om digital hjemmeskole, gir SFO kun tilbud til barn av foreldre i kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, samt barn med særlige behov fram til og med 21.12.2021. Fra 22.12.2021 vil det i utgangspunktet gis et ordinært SFO-tilbud fra 08.00 til 15.30.

Når man på grunn av smittesituasjonen og pandemien må begrense åpningstiden i SFO, vil dette føre til reduksjon av foreldrebetaling dersom åpningstiden reduseres med mer enn 2,5 timer per dag. Dersom SFO må stenge skal man ikke betale for dagene det holdes stengt. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Det vil gis fratrekk i betaling for de dagene SFO har vært stengt. SFO har utenom disse dagene hatt en åpningstid som ikke gir grunnlag for reduksjon i foreldrebetaling. På grunn av kort tidsfrist, samt uforutsigbarhet knyttet til drift etter 22.12.21, har kommunen ikke hatt mulighet til å korrigere faktura for stengte dager i desember. Fakturaen for desember må derfor betales i sin helhet, og korrigering for stengte dager blir justert så snart som mulig.