Innendørs aktiviteter for barn og unge stoppes

Nå er det ikke lenger lov med organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs.

På bakgrunn av regjeringens siste smitteverntiltak er det ikke lenger lov med organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs i Lillestrøm kommune. Heller ikke for barn og unge. Utendørs aktivitet kan kun gjennomføres med god avstand.

Tiltakene videreføres i to uker, og vil bli vurdert på nytt i formannskapets møte 20. januar.

Det er tidligere bestemt at barnehagene og barneskolene våre vil driftes på gult nivå. Dette er gjort på bakgrunn av råd fra FHI og smittesituasjonen i aldersgruppa. Vi vil følge smittesituasjonen nøye, og vil endre dette
dersom det skulle bli behov.

Kommunens ungdomsskoler var på gult nivå da de tok juleferie. Etter regjeringens anbefaling er alle ungdomsskoler nå satt på rødt nivå.

Les våre oppdaterte forskrifter