Kommunedirektørens forslag til ny koronaforskrift

Smittesituasjonen i Lillestrøm kommune har endrer seg kraftig den siste uken, med økende smitte og langt større andel mutert virus enn tidligere antatt. Oslo kommune strammer nå kraftig inn, og Lillestrøm kommune har fått de samme rådene som Oslo fra nasjonale helsemyndigheter.

Endringer

Kommunedirektøren kommer derfor til blant annet å foreslå følgende endringer i koronaforskriften for Lillestrøm, for formannskapet førstkommende onsdag:

  • Alle serveringssteder stenger, men unntak for take-away.
  • Alle butikker stenger, med unntak av de som listes opp i den nasjonale covid-19-forskriftens kap. 5A, blant annet dagligvare, apoteker, vinmonopol.
  • Alle treningssentre stenger

Det foreslås også forbud mot arrangementer både inn og ute med noen unntak:

  • begravelser og bisettelser
  • vielser
  • dåp
  • kamper/konkurranser/forestillinger med profesjonelle, men uten publikum tilstede
  • produksjon av digitale arrangementer med inntil 5 personer

Kommunedirektøren foreslår også å fraråde besøk i private hjem.

Formannskapet behandler saken i sitt møte onsdag den 3. mars, klokken 08:30. Eventuelle endringer trer i kraft fra klokken 12 samme dag.

Hvorfor kan man ikke endre raskere?

Noen spør hvorfor endringene ikke kan gjøres raskere – hvorfor må man vente helt til onsdag?

Svaret er blant annet at kommunale myndigheter må ha et juridisk grunnlag for å innskrenke innbyggernes frihet. Dette innebærer at det må skrives en juridisk bindende forskrift.

Virkningsfulle tiltak mot korona innebærer dessuten å begrense antall nærkontakter, og å hindre mobilitet. Derfor er det vesentlig å bli enig med omkringliggende kommuner om hvilke regler som skal gjelde.

Fordi Lillestrøm kommune har et såkalt formannskapssystem (ikke et byrådsystem, som for eksempel Oslo og Bergen) kreves det at formannskapet vedtar forskriften før den trer i kraft. Forskriften skal med andre ord diskuteres med omkringliggende kommuner, den skal skrives, og den skal diskuteres av de folkevalgte før den vedtas.