Konsekvenser ved utbrudd av mutert koronavirus

Det er oppdaget mutert koronavirus i Lillestrøm kommune. Hva nå?

Mutert virus

Koronavirus gjennomgår stadig ulike mutasjoner. Det vil si at det skjer endringer i arvestoffet (RNA) når viruset kopierer seg selv. Slike mutasjoner kan i hovedsak gi tre utfall:

  • viruset får dårligere egenskaper og dør ut
  • viruset endrer ikke egenskaper
  • viruset får egenskaper som gir bedre overlevelse

Bedre overlevelsen for viruset kan være dårlig nytt for mennesket. Virus med bedre overlevelse sprer seg ofte lettere, noen kan også gi mer alvorlig sykdom. Spredning av slike muterte virus kan få betydelige konsekvenser ved at epidemien blir større og kontrolltiltakene derfor strengere.

UK-varianten er et mutert virus som spres lettere, og det er nå påvist i et utbrudd i Lillestrøm.

De som er smittet, og nærkontaktene

De som er smittet av mutert virus får samme isolasjonstid på ti døgn som andre smittede. Det er ikke mistanke om at de med mutert virus er smittsomme noe lenger enn de med vanlig variant, men de smitter andre lettere.

Fordi mutert virus spres lettere er karantenepraksisen og testing av nærkontakter mer omfattende hvis man mistenker mutert virus. For det første må alle nærkontakter teste seg to ganger:

  • med en gang de går inn i karantene
  • så på nytt før de skal ut av karantene (tidligst dag sju)

I tillegg settes hele husstanden til nærkontakten i karantene, inntil nærkontakten har testet negativt på første test. Da kan husstandsmedlemmene komme ut av karantene, mens nærkontakten fortsatt har sin karantene. Karantenetiden endrer seg ikke for de som er nærkontakter – det er alltid en karantenetid på ti dager fra man sist var eksponert for smitte.

Samfunnet for øvrig

Smitte kan blusse opp hvor som helst. I og med at den nye virusvarianten smitter enda lettere, blir smittevernreglene enda viktigere. Vask hendene! Hold avstand til andre! Hold deg hjemme fra skole og jobb hvis du føler deg litt syk, har sår hals eller feber! Det er ikke noe annet eller mer du kan gjøre. 

Alltid litt etter...

For å sjekke om en person har mutert virus må den positive koronaprøven sendes til undersøkelse hos FHI. Det tar litt tid fra man sender inn en slik prøve til svaret foreligger. Som oftest er smitten over når svaret kommer, og man vet om det har vært et «vanlig» eller mutert virusvariant i sving. Derfor jobber kommunens smittesporingsteam hardt med testing, isolering, smittesporing og karantene i alle saker.

I tillegg er det viktig for alle oss andre å følge smittevernreglene. Ved å vaske hender og holde avstand bidrar du til å holde alle typer virus unna. Det finnes ikke en mer effektiv metode enn dette.

At smittevernreglene virker, gjøres tydelig når vi vet at det knapt finnes en nordmann som har hatt influensa i perioden etter at covid-19 nådde landet. Influensa er den puslete fetteren til covid-19-viruset.

Farligere?

Er det noen grunn til å frykte muterte virus mer enn andre virus? Kunnskapen vi har til nå gir ikke hold for å si at UK varianten av mutert virus gjør deg sykere eller at sjansen for å dø øker, hvis det er denne varianten som treffer deg. Men det bekymringsfulle er at et mer smittsomt virus smitter mange flere.

Fordi flere i befolkningen blir smittet vil også antallet som blir alvorlig syke øke, og når flere blir alvorlig syke vil også flere dø. Dette vil i sin tur påvirke helsevesenets evne til å ta vare på alle de ekstra som trenger hjelp. I tillegg vil flere andre også bli syke og dermed ikke komme på jobb – hvilket på sikt kan stoppe hele samfunnet.

Derfor: Vask hendene! Hold avstand! Bli hjemme hvis du føler deg litt syk!