Koronalettelser for Lillestrøm kommune

Regjeringen har besluttet å lette på koronarestriksjonene i Lillestrøm kommune. Nå er saken behandlet av formannskapet.

Oppdatert 21. mai

Lillestrøm går over til smitteverntiltak på nivå 5C fra og med 22. mai. I tillegg fulgte formannskapet kommunedirektøren innstilling om å beholde dagens regulering av arrangementer. 

Les oppdaterte regler og anbefalinger her.

Fra og med 26. mai slippes kommunen ut av smittevernforskriftens kapittel 5, og skal kun forholde seg til de nasjonale retningslinjene samt lokal forskrift.

5C til 26. mai

Formannskapet var samlet digitalt fredag klokken 15, for å vedta de nye retningslinjene – som altså skal vare fram til den 26. mai. Det korte oppholdet på nivå 5C henger sammen med at de nasjonale helsemyndighetene vil se an eventuelle virkninger av de mange fridagene i midten av mai, før tiltakene eventuelt lettes ytterligere.

Ny forskrift vedtas 25. mai

Den 25. mai samles formannskapet på nytt, for å vedta ny lokal forskrift, som skal gjelde etter at kommunen trer ut av kapittel 5C.

Bakgrunn

Pr. 20. mai lå smittetrykket i Lillestrøm kommune på under 100 smittede pr. 100 000, og risikonivået var bedømt til å være på trinn 3 av 5.