Letter på koronatiltakene

Ungdomsskolene går tilbake til gult nivå, og det åpnes for aktiviteter for barn og unge.

Regjeringen har lempet på de nasjonale koronarestriksjonene. Lillestrøm har gjort en vurdering av den lokale situasjonen, og selv om kommunen har høy andel smitte har vi kommet frem til at det er hensiktsmessig å lette på tiltak rettet mot barn og unge. 

Det åpnes også opp for innendørs- og utendørs aktiviteter for barn og unge under 20 år. Dette gjelder fra vedtaket ble fattet onsdag 20. januar. 

Smittetrykket blant barn og unge har sunket de siste ukene, og dermed vurderer kommuneoverlegen dette som trygt.

Driften av ungdomsskolene flyttes fra rødt til gult nivå fra og med mandag i uke 4.

Skjenkeforbudet opprettholdes.

Lillestrøm kommunes koronaforskrifter gjelder inntil videre, men skal opp til ny vurdering 5. februar.