Lillestrøm over på nasjonale restriksjoner

Lillestrøm kommune går over til nasjonale korona koronarestriksjoner, men beholder begrensninger i skjenketid fram til 5. juli.

Forskriften trer i kraft straks, og oppheves den 5. juli. Etter det er det kun nasjonale koronarestriksjoner som gjelder for Lillestrøm.

Her ser du hva som gjelder fra nå

Konkret betyr dette at skjenkestedene kan skjenke alkohol fram til klokken 24, fram til 5. juli. Etter denne datoen er det de vanlige skjenkebestemmelsene / alternativt den nasjonale forskriften som bestemmer.

Tidligere vedtak med anbefaling om maks antall gjester i sosiale sammenkomster er også opphevet fra og med nå.

Husk at selv om samfunnet åpner opp mer og mer så er det fortsatt viktig at vi holder avstand, vasker hendene og holder oss hjemme når vi er syke.