Ny forskrift åpner kjøpesentre og skjenkesteder

Ny koronaforskrift gjelder for Lillestrøm kommune, fra og med torsdag den 18. februar. Kjøpesentrene åpnes, og skjenkeforbudet oppheves.

De siste to ukene har nasjonale retningslinjer gjeldt i Lillestrøm kommune. I tillegg har kommunen har vært omfattet av bestemmelsene i den såkalte Ring 2 rundt Nordre Follo kommune. Fra og med den 18. februar er ringene opphevet, og de nasjonale retningslinjene gjelder.

I tillegg er det er behov for noen lokale bestemmelser i Lillestrøm kommune. Her kan du lese den nye, lokale forskriften.

Skjenkestopp opphører

Skjenkestoppen opphører fra og med torsdag den 18. februar. Da gjelder de nasjonale retningslinjene, som åpner for servering av alkohol til mat:

  • Servering av alkohol kun til de som får servert mat.
  • Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.
  • Minst en meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
  • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
  • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Tiltaket er lagt inn i lokal forskrift med samme begrensninger som de som gjelder nasjonalt. Bakgrunnen er at dette er et viktig tiltak, som kommunen har behov for å ha kontroll på dersom det skulle komme raske nasjonale endringer.

Kjøpesentrene åpner

Kjøpesentrene stengte den 3. februar. Nå åpner de igjen fra og med torsdag den 18. februar.

Smittevernreglene gjelder

For både skjenkesteder og kjøpesentre gjelder reglene vi alle kjenner godt: Det skal benyttes munnbind når man ikke kan holde meter’n. I tillegg begrenser den lokale forskriften antallet kunder som kan være til stede i en butikk samtidig.

Andre elementer i lokal forskrift:

  • Påbud om hjemmekontor så sant det er mulig.
  • Påbudet om bruk av munnbind videreføres, og gjelder på offentlig sted og på offentlig transport – når det ikke er mulig å holde meteren.