Stenger videregående og reduserer åpningstid i barnehager og SFO

Fra mandag 22. mars vil det være redusert åpningstid på barnehager og SFO, i tillegg vil videregående skoler gå over til heldigital undervisning.

Barnehage og SFO

På grunn av høyt smittetrykk, kritisk mangel på vikarer, sykefravær og karantenefravær, er det besluttet reduserte åpningstider i de kommunale barnehagene og SFO fra mandag 22. mars. Den 8.4. ble det besluttet å videreføre redusert åpningstid i SFO og barnehage ut uke 15.

Åpningstiden skal ikke reduseres mer enn det som kreves for å sikre en forsvarlig drift. Dette kan bety redusert foreldrebetaling for noen, i perioden.

Slik blir det

SFO

  • Morgen-SFO er stengt ut uke 15, til og med 16. april 
  • Ettermiddags-SFO opprettholdes fram til 15:30.
  • SFO holdes åpen i tidsrommet 7-17 for elever med foreldre i samfunnskritiske yrker.

Barnehager

  • De kommunale barnehagene har åpningstid 9-15 ut uke 15 , til og med 16. april
  • Barnehagene holdes åpne i tidsrommet 7-17 for barn med foreldre i samfunnskritiske yrker.

Utvidet tilbud til noen

Enkelte barn og familier har et særlig behov for bistand. For disse barna vil tilbudet bli opprettholdt under hele den ordinære åpningstiden, dersom det er et behov for det. Skolene og barnehagen vil gå i dialog med den enkelte familie for å finne løsninger.

Barn med foreldre i samfunnskritisk yrke kan få tilbud i ordinær åpningstid ved at foreldrene dokumenterer at de har slike yrker.

Videregående skoler

De videregående skolene i Lillestrøm kommune stenges fra mandag 22. mars fram til og med 11. april. Det betyr at all undervisning vil skje digitalt. Det kan likevel gjøres unntak for enkelte sårbare elever, som etter skolens vurdering bør ha noe oppmøte.

Bakgrunnen for stenging er en økning i smitten blant barn og unge og at det er høyest smittetrykk i aldersgruppen 16-19 år. Tiltaket vurderes som nødvendig av hensyn til smittevernet og det er basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse.

Skolene for de andre aldersgruppene stenges ikke.