Skjetten skole stengt i uke 11

Som følge av høyt smittetrykk de siste ti dagene har kommuneoverlegen besluttet at Skjetten skole skal stenges i uke 11. Alle elever vil ha hjemmeskole. Avgjørelsen er fattet i samråd med Folkehelseinstituttet.

For å få oversikt over utbredelsen av smitten anbefaler kommuneoverlegen massetesting elever og ansatte ved skolen.

Elever skal holde seg hjemme

For å få oversikt over situasjonen tilbyr kommunen testing av de elevene ved Skjetten som ikke allerede er testet. Alle elever ved Skjetten skole som ikke allerede er i karantene, blir nå bedt om å holde seg hjemme i avklaringskarantene inntil de er testet og har fått negativt svar. Husstandsmedlemmer kan leve som normalt.

Testing

Kommunen arrangerer testing av alle elever og ansatte som ikke er satt i karantene i løpet av de nærmeste dagene. Barn eller ansatte som har gjennomgått covid-19 siste seks månedene, trenger ikke å være i karantene eller testes.