Smittevernvurdering uke 26

Smitten totalt sett er nedadgående, men andelen deltasmitte øker. Derfor er kommunen fortsatt på risikonivå 2.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering.

Generelt er det er særlig de yngre aldersgruppene som nå smittes. Andelen smittede i de ulike aldersgruppene svinger en del fra uke til uke, fordi det er lave tall. En tydelig trend er imidlertid at det ikke er lite eller ingen smitte i aldersgruppen 65+. Her er nå de aller fleste fullvaksinert.

Andelen smittede som har deltavariant har økt gradvis de siste ukene. I uke 26 hadde over halvparten av de nye smittede deltavariant, men det er ingen større utbrudd i kommunen med denne varianten.

Økningen av andelen smittede med deltavariant er forventet. Det er fortsatt TISK som er hovedtiltaket for å unngå stor smittespredning. Det vurderes at det ikke er behov for ytterligere generelle tiltak i kommunen nå, enn det som finnes i nasjonal forskrift.

Fra statistikken

  • Totalt antall smittede: 4147
  • Antall smittede pr. 100 000: 48
  • Andel positive med kjent smittekilde: 80%
  • Antall testet siste uke: 1306
  • Andel positive tester: 1,5%
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 1
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)