Smittevernvurdering uke 10

Smitten sprer seg i hele kommunen, og stiger i alle aldersgrupper - men minst blant de eldste. I uke 10 var det 231 nye smittede, noe som er det høyeste antallet smittede på én uke, hittil i pandemien.

Etter møter med FHI, Viken og nabokommuner anbefaler kommuneoverlegen heldigital videregående skole fra mandag 22.03 til 11.04. Videre anbefales rødt nivå på grunnskolen og barnehagene frem til 18.04.

Fra statistikken (status for uke 9 i parentes)

 • Totalt antall smittede: 2536 (2305)
 • Antall smittede pr. 100 000: 469 (341)
 • -hvorav den smittede har mutert virus: 54 % (58 %)
 • Andel positive med kjent smittekilde: 81 % (86 %)
 • Antall testet siste uke: 4079 (3106)
 • Andel positive tester: 5,7 (5,7)
 • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 21 (25)
 • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 2 (1)
 • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (2)

Smittesituasjonen blant barn og unge

Kommunen har fulgt situasjonen for barn og unge nøye de siste ukene. Siden uke åtte har smittesituasjonen generelt økt kraftig, og antall nye smittede blant barn og unge har økt like mye som totalantallet. Det gir en rask og bratt økning i smittetallene, som gir flere smittede barn og ansatte på skoler og i barnehager. Dette fører i sin tur til mange barn og familier i karantene og ventekarantene.

Anbefaler digital undervisning

I samråd med FHI og skoleeier har kommunen gått igjennom smittesituasjonen. Det har også vært dialog med de andre kommunene på Nedre Romerike. Følgende punkter har vært vektlagt i vurderingen:

 • Det er et raskt stigende og høyt smittepress i kommunen
 • Det er en økning i smitten i aldersgruppen barn og unge
 • Det er høyest smittetrykk i aldersgruppen 16-19 år
 • Rødt tiltaksnivå på videregående siste tre ukene har ikke ført til reduksjon eller utflating av smittetallene
 • Stort antall personer i karantene og ventekarantene medfører stor belasting på TISK arbeidet og redusert kontinuitet i læringssituasjonen
 • De eldre elevene kan i større grad enn de yngre elevene kompensere tilstedeværende undervisning med heldigital undervisning
 • Det er behov for å få ytterligere ned mobilitet og nærkontakter i aldersgruppen 16-19 år

På dette grunnlaget anbefaler kommuneoverlegen at videregående skoler i Lillestrøm kommune stenges, og at det innføres heldigital skole for videregående elever fra og med mandag 22.03.21 til og med 11.04.21. Det bør allikevel være åpent for at enkelte sårbare elever, som etter skolens vurdering bør ha noe oppmøte, kan ha dette.

Formannskapet tar stilling til anbefalingen fredag den 19. mars. Møtet starter 09:00 og kan følges direkte på kommune-TV.