Smittevernvurdering uke 11

Det er fortsatt en alvorlig smittesituasjon i Lillestrøm kommune med 537 nye smittede per 100.000 siste 14. dagene. Kommunen ligger nå på risikonivå 5 (høyeste nivå).

Andelen som legges inn på sykehus fra Lillestrøm øker. Smitten blant barn og unge går imidlertid noe ned.

Fra statistikken (status for uke 10 i parentes)

 • Totalt antall smittede: 2737 (2536)
 • Antall smittede pr. 100 000: 537 (469)
 • -hvorav den smittede har mutert virus: 54 (54 %)
 • Andel positive med kjent smittekilde: 86 (81 %)
 • Antall testet siste uke: 3714 (4079)
 • Andel positive tester: 6,4 (5,7)
 • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 16 (21)
 • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 1 (2)
 • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 2 (0)

Smittesituasjonen blant barn og unge

Aldersgruppen 0-18 år utgjør 23 % av de nye smittede, noe som er en reduksjon fra uken før. Av de nye smittede barn og unge mellom 1-19 år i uke elleve, var 20 % i barnehagealder, 37 % i barneskolealder, 20 % i ungdomsskole alder og 23 % av de smittede var i videregående alder.

Den 10. mars gikk skoler og barnehager i rødt i Lillestrøm kommune. Kommuneoverlegen har analysert virkningen av å gå fra gult til rødt /digitalt nivå, ved å se på hvor folk har blitt smittet.

 • Antall lærere som er smittet på skolen er foreløpig redusert med 80 %, etter at skolene gikk fra gult til rødt nivå.
 • Antall elever smittet på skolen er foreløpig redusert med 60 %, etter at skolene gikk fra gult til rødt nivå.
 • Antall utbrudd knyttet til skole/barnehage er redusert med 70 %
 • Antall som er berørt av utbruddene er redusert med 79 %
 • Antall som sitter i karantene på grunnskolenivå er redusert med 81 %

Kommuneoverlegen understreker at tallene er å anse som en «løypemelding».

På denne bakgrunnen anbefaler kommuneoverlegen ikke en generell stenging av skoler og barnehager. Situasjonen følges imidlertid nøye, og skoler eller enkelte klassetrinn kan stenges ved behov.

Om smitte

Det er ingen større utbrudd ved arbeidsplasser i kommunen, men flere mindre utbrudd og mye husstandssmitte. Husstandssmitte er den største kilden til smitte og står for smitten i over 60 % av de nye tilfellene. Arbeidsplass og ukjent smitte er de nest vanligste årsakene til ny smitte.