Smittevernvurdering uke 13

Smittesituasjon i kommunen er fremdeles alvorlig, men smittetallene er stabile, andel ukjent smitte er stabil, og antall innleggelser på Ahus fortsetter å synke. Kommunen er på risikonivå fire.

Husstandssmitte største kilden til smitte

Husstandssmitte er fremdeles den største kilden til smitte, og står for over 50 % av de nye tilfellene. Andelen nye barn og unge smittet har økt noe, men antallet nye smittede barn og unge er lavere i uke 13 enn i uke 12. Antall skoler og barnehager som var berørt av smitte sank vesentlig, sannsynligvis som følge av påskeferien.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.
Les smittevernvurderingen for barn og unge her.

Fra statistikken (status for uke 11 i parentes)

  • Totalt antall smittede: 3277 (3040)
  • Antall smittede pr. 100 000: 578 (578)
  • -hvorav den smittede har mutert virus: foreløpig ikke klart (41 %)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 84 % (82 %)
  • Antall testet siste uke: 2651 (4852)
  • Andel positive tester: 8,9 (6,3)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 7 (16)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (1)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 1 (1)

Konsekvenser av påsken

På grunn av påskeuken ble det tatt færre tester i uke 13. Andelen positive av de som testet seg ble derfor høy, på 8,9 %. Det blir viktig å følge antall testede og smitteutviklingen i uke 14. Erfaring fra tidligere er at smitten kan øke etter ferier, både fordi færre tester seg i slike perioder og fordi man ofte bor tett med andre i løpet av ferier. Det er god testkapasitet og smittesporingskapasitet i kommunen til å møte en eventuell økning i testing og smitte.

Skoler og barnehager i forsterket rødt

Statistikken etter overgangen til rødt nivå viser at rødt nivå hadde markert effekt på antall smittede innad i skoler og barnehager, antall utbrudd, og antallet i karantene. Etter påske vil det innføres nytt forsterket rødt nivå i skolene og barnehagene, i tråd med oppdatert smittevernveileder fra FHI. Kommunen har utarbeidet en egen smittevernvurdering for barn og unge, med mer utfyllende statistikk og vurderinger.