Smittevernvurdering uke 14

Smittetallene flater noe ut. Det er imidlertid fortsatt høye smittetall, på 528 per 100.000 innbygger, og andelen nye innleggelser på Ahus per 100.000 innbyggere er stigende. Kommunen er fortsatt på nest høyeste risikonivå, nivå fire.

Det var kun en skole og tre barnehager som ble berørt av smitte i uke 14. Alle steder var personer smittet utenfor skolen eller barnehagen.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.
Les kommuneoverlegens smittevernvurdering for barn og unge her.

Fra statistikken (status for uke 13 i parentes)

  • Totalt antall smittede: 3497 (3277)
  • Antall smittede pr. 100 000: 524 (578)
  • -hvorav den smittede har mutert virus: 68 %
  • Andel positive med kjent smittekilde: 77 % (84 %)
  • Antall testet siste uke: 2718 (2651)
  • Andel positive tester: 8,1 (8,9)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 4 (7)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 1 (1)

Vurderinger fra kommuneoverlegen

Det er positivt at smittetallene i kommunen har gått noe ned. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til hvor reell nedgangen i smitte faktisk er, fordi andel ukjent smitte er gått opp, antall testede er relativt lav og andel nye innleggelser på Ahus er stigende. De neste ukene vil vise om den positive trenden for smittetallene fortsetter. I så fall er det forventet at andelen innlagte og ukjent smitte også går noe ned. Det er god kapasitet på testing og smittesporing, og ingen store utbrudd i Lillestrøm.