Smittevernvurdering uke 15

Det er en nedadgående smittetrend i Lillestrøm. Over 60 % av de smittede har mutert virusvariant, fortsatt er UK-varianten som dominerer. Antall nye innleggelser på Ahus gikk ned i uke 15, for første gang på flere uker.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.
Les smittevernvurderingen for barn og unge her.

Fra statistikken

(status for uke 14 i parentes)

  • Totalt antall smittede: 3643 (3497)
  • Antall smittede pr. 100 000: 421 (524)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 78 % (77 %)
  • Antall testet siste uke: 2731 (2718)
  • Andel positive tester: 5,3 (8,1)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 13 (4)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 1 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 2 (1)

Hvor kommer smitten fra?

Husstanden er den største kilden til smitte. I uke 15 oppga 38 % at de var smittet i husstanden. Andelen som oppga å ha blitt smittet av familie eller venner på besøk økte ytterligere, og i uke 15 sa totalt 32 % dette som smittevei. Totalt 6 % av de smittede oppgir å ha blitt smittet på arbeidsplassen, mens 2 % er smittet i utlandet. 22 % har ukjent kilde.

Vurderinger fra kommuneoverlegen

I uke 15 var det en fortsatt nedgang i antallet nye smittede. Det er imidlertid fortsatt en alvorlig smittesituasjon, med høye smittetall sammenliknet med andre steder i landet. Det vurderes at kommunen ligger på risikonivå fire. Vi er underlagt strenge tiltak i kapittel 5 A i nasjonal forskrift ut uke 15. Ved fortsatt positiv smittetrend er det hensiktsmessig og ønskelig å starte en forsiktig gjenåpning av samfunnet. Det er imidlertid viktig at en slik åpning skjer gradvis.