Smittevernvurdering uke 17

I uke 17 gikk antall nye smittede ned med nesten 50 %. Andelen ukjent smitte økte imidlertid til 27 %. Kommunen ligger fremdeles på risikonivå 4.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.
Les smittevernvurderingen for barn og unge her

Fra statistikken

(status for uke 16 i parentes)

  • Totalt antall smittede: 3827(3761)
  • Antall smittede pr. 100 000: 213 (307)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 73 % (82 %)
  • Antall testet siste uke: 1727 (2415)
  • Andel positive tester: 2,0 (5,0)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 8 (7)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (1)

Barn og unge

Andelen nye smittede barn og unge sett i forhold til totalantallet smittede, gikk ned i uke 17. Smittetallet blant barn og unge fortsetter å synke i takt med det totale smittetallet. Dette er en positiv trend. Barnehagene blir derfor satt til gult nivå fra uke 18. Skolene skal ha rødt nivå ut uke 18. Fordi smittesituasjonen ser bedre ut, vil det vurderes om skoler også deretter skal gå over til gult.

Lettelser i smitteverntiltakene

Nasjonale myndigheter har vedtatt at kommunen skal legges inn i kapittel 5 B i nasjonal forskrift, såframt vi kan samordne oss med nabokommuner og Oslo om noen forsterkede tiltak. Smittesituasjonen i regionen vår er fortsatt alvorlig, og både enkelte bydeler nord i Oslo og nabokommunen vår Lørenskog har vesentlig høyere smittetall enn Lillestrøm.

Det blir derfor viktig å gjenåpne gradvis og forsiktig, for å bidra til stabilitet i smittesituasjonen i regionen og unngå oppbluss av smitte og ny nedstenging. Kommuneoverlegen vurderer det som hensiktsmessig å prioritere næringsliv og barn og unge i første omgang.