Smittevernvurdering uke 19

I uke 19 økte antallet nye smittede noe igjen. Kommunen ligger likevel fortsatt på risikonivå 3 av 5.

Det er imidlertid fortsatt relativt lave tall, og smittetallet siste fjorten dagene gikk derfor ned til 98 per 100.000. Også innleggelser på Ahus gikk ned.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.

Fra statistikken (status for uke 18 i parentes)

  • Totalt antall smittede: 3911 (3863)
  • Antall smittede pr. 100 000: 98 (115)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 67% (76 %)
  • Antall testet siste uke: 1801 (1355)
  • Andel positive tester: 2,5 (2,7)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 4 (1)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)

Smittekilder

For første gang er ukjent smittekilde den største kilden til smitte. Hele 33 % oppga smittekildene som ukjente. 29 % oppgir å ha blitt smittet i egen husstand, mens 17 % oppgir smitte fra arbeidsplass eller venner/besøk. Kommuneoverlegen poengterer at det er bekymringsfullt at andelen ukjent smitte øker, og at den nå er den største kilden til smitte i kommunen.

Smitten blant barn og unge stabil

Andelen nye smittede barn og unge sett i forhold til totalantallet smittede, holder seg stabil på 21 %. Fire skoler var berørt av smitte i uke 19, ingen barnehager. Ingen personer ble registrert smittet i skoler eller barnehager.