Smittevernvurdering uke 20

Smittetallet holder seg stabilt, men vi har fått et lokalt utbrudd blant russ som forventes å øke i omfang.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.

Fra statistikken

(status for uke 19 i parentes)

  • Totalt antall smittede: 3949 (3911)
  • Antall smittede pr. 100 000: 99 (98)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 74 % (67 %)
  • Antall testet siste uke: 1996 (1801)
  • Andel positive tester: 1,9 % (2,5 %)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 5 (4)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)

Flere unge voksne smittet

Aldersfordelingen blant de nye positive har endret seg noe de siste ukene, hvor aldersgruppen 19 – 29 år utgjør en stadig større andel av totalt antall nye smittede. Av de nye smittede i uke 20 var denne andelen på hele 60%. Litt over halvparten av disse var russ, tilknyttet et utbrudd som involverte flere russebusser på Nedre Romerike. Det vil sannsynligvis kunne komme flere positive tilknyttet dette utbruddet.

Lavterskel testtilbudet på de videregående skolene fortsette i uke 20. 

Venner smitter flest

Også smittekildene var preget av utbruddet blant russen, og den største kilden til smitte i uke 20 var venner. 39 % av de nye smittede oppga venner som kilde til smitten. Husstandssmitte var nest største kilde til smitte, med 29 %.