Smittevernvurdering uke 21

Uke 21 hadde en liten økning i smittetallet, men dette skyldtes et avgrenset utbrudd blant russen.

Fordi mye av smitten var knyttet til et kjent utbrudd, gikk andel ukjent smitte kraftig ned. Andel innleggelser holder seg stabilt lav. Totalt sett vurderes kommunen å være i risikonivå tre.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.

Fra statistikken (status for uke 20 i parentes)

  • Totalt antall smittede: 4004 (3949)
  • Antall smittede pr. 100 000: 106 (99)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 89 % (74 %)
  • Antall testet siste uke: 2127 (1996)
  • Andel positive tester: 2,6 % (1,9 %)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 5 (5)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)