Smittevernvurdering uke 22

I uke 22 var det en fortsatt svak økning i smittetallet. Det var færre smittede i uke 22 sammenliknet med uke 21, men flere enn i uke 20.

Fortsatt er det en lav andel innleggelser, noe som tyder på at få blir alvorlig syke. Totalt sett vurderes kommunen å være i risikonivå tre.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.

Fra statistikken (status for uke 21 i parentes)

  • Totalt antall smittede: 4052 (4004)
  • Antall smittede pr. 100 000: 118 (106)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 87,5 % (89 %)
  • Antall testet siste uke: 2229 (21279)
  • Andel positive tester: 2,2 % (2,6 %)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 5 (5)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)

Alle tallene preges av at det er relativt få som blir smittet per uke totalt. Når tallene er små vil også mindre endringer kunne gi tydelige utslag på prosentandeler og statistikk. Det er derfor forventet at de ulike andelene vil kunne variere en del fra uke til uke, selv om situasjonen totalt sett vurderes som stabil.