Smittevernvurdering uke 25

Smittesituasjonen har vært stabil i uke 25. Totalt sett er smitten nedadgående, og kommunen er på risikonivå 2.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.

Generelt er det er særlig de yngre aldersgruppene som nå smittes. Det var ingen over 65 år eller i gruppen 50-64 år som ble smittet i uke 25. Andelen innleggelser tyder på at få blir alvorlig syke.

Samtidig fortsetter vaksineringen av innbyggere i kommunen, og vi vaksinerer nå gruppe 10. Kapasiteten på testing og smittesporing er god.

Fra statistikken (status for uke 23 i parentes)

  • Totalt antall smittede: (4083)
  • Antall smittede pr. 100 000: (90)
  • Andel positive med kjent smittekilde: (0 %)
  • Antall testet siste uke: (2315)
  • Andel positive tester: (1,3 %)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 1 (3)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)