Smittevernvurdering uke 3

I uke 3 gikk antall nye smittede ytterligere ned. Andelen nye smittede ligger nå på 186 smittede pr 100 000 innbyggere de siste 14 dagene. Selv om det fortsatt er høyt, er vi nå under 200 for første gang på mange uker. Dette vurderer kommuneoverlegen som svært positivt.

Mye ukjent smitte

Andelen ukjent smitte blant de nye positive har imidlertid mer enn doblet seg, og ligger nå på 27 %. Dette er bekymringsfullt, særlig når det er påvist mutert virusvariant som sprer seg lettere i Nordre Follo. Fortsatt er over halvparten av de med kjent smittevei smittet av nærkontakter i private hjem.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering for uke 3.

Fra statistikken

 • Totalt antall smittede: 1726
 • Nye positive de siste 14 dagene: 161
 • Antall smittede pr. 100 000: 186
 • Andel positive med kjent smittekilde: 73 %
  Antall testet siste uke: 11078
 • Andel positive tester: 6,6 %
 • Antall skoler/barnehager berørt av smitte: 10
 • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 2
 • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0
 • Antall vaksinerte i uke 3: 208, herav 165 innbyggere
 • Total antall vaksinerte så langt: 759

Vaksinering i uke 3

Kommunen mottok 35 hetteglass med vaksine, og fikk vaksinert ytterligere 208 personer. Ved utgangen av uke 3 var totalt 756 vaksiner satt i Lillestrøm kommune. 579 av vaksinene er gitt til sykehjemspasienter og innbyggere over 85 år.

Fra og med uke 4 vil vi få første runde med vaksiner til dose to, og da vil de som fikk vaksiner i uke 1 bli ferdig vaksinerte (fullvaksinerte). Antall hetteglass som kommunen mottar skjer etter nasjonal fordeling. Kommunen har ikke selv anledning til å forhandle fram mer vaksine eller endre tempoet i tildeling av vaksine.