Smittevernvurdering uke 31

Antallet smittede er flere nå, enn tidligere i sommer. De fleste smittetilfellene kan knyttes til enten innreise eller kjent smittevei. Smittenivået i kommunen ligger på nivå 2.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering.

Generelt er det særlig de yngre aldersgruppene som nå smittes. I uke 31 var det flest smittede i aldersgruppen 30-49 år. Andelen innleggelser tyder imidlertid på at få blir alvorlig syke. Kapasiteten på testing og smittesporing er god. Vaksineringen fortsetter, og alle som har folkeregistrert adresse i Lillestrøm kommune skal nå ha fått tilbud om vaksinetime.

Fra statistikken

  • Totalt antall smittede: 4351 (4323)
  • Antall smittede pr. 100 000: 106 (105)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 83 % (88,5 %)
  • Antall testet siste uke: 1411 (1335)
  • Andel positive tester: 2,9 % (3,9 %)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 1 (1)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 1 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)