Smittevernvurdering uke 34

Smittetallet fortsetter å stige, noe brattere enn uka før. Tall fra Ahus viser også en stigning, men antall innleggelser er fortsatt relativt stabilt. Kommunen er på risikonivå to.

Husstandssmitte var den klart største kilden til smitte, men smitte på skolen gikk opp til 15 %. Reisesmitte gikk betydelig ned til 5 %. Aldersfordelingen av de positive viser at det fortsatt er overvekt av barn og unge under 18 år (48 %) som smittes.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering.

Fra statistikken
(Tallene i parentes viser status i forrige uke.)

 • Totalt antall smittede: 4689 (4538)
 • Antall smittede pr. 100 000: 294 (205)
 • Andel positive med kjent smittekilde: 28 % (78 %)
 • Antall testet siste uke: 2935 (1995)
 • Andel positive tester: 5,2 % (4,8 %)
 • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 18 (2)
 • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (2)
 • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)

Tiltak blant barn og unge

Økende smittetrend blant barn og unge vil sannsynlig vare en stund fremover. Både fordi skolene drives på grønt nivå, og fordi det er færre restriksjoner innenfor fritidsaktiviteter. Kommuneoverlegen vurderer derfor at gruppen barn og unge ligger nærmere risikonivå 3, mens kommunen for øvrig ligger på risikonivå 2.

For å redusere risiko for smittespredning blant barn og unge har kommuneoverlegen, i dialog med skoleledelsen, iverksatt tre hovedtiltak:

 • Skolene reduserer gruppestørrelsene ved å ha mindre aktiviteter mellom ulike klasser og trinn i skoletiden
 • Det anbefales at arrangementer i regi av skolen på tvers av klasser og trinn avlyses inntil videre
 • Økt fokus på basale smittevernråd, særlig å holde seg hjemme hvis man har symptomer.
 • Skoler med pågående smitte kan bli satt i gult.

Videre kan det, ved smitte på flere ulike klasser/trinn, velges å masseteste alle gruppene på samme dager i stedet for å ha flere ulike testløp. Alle 16-17 åringer i kommunen vil dessuten få tilbud om å vaksineres.

Ikke mange innleggelser

Antall nye innleggelser stiger ikke like mye som smittetallet. Dette tyder på at andelen som blir alvorlig syke er lavere nå enn den var tidligere i pandemien.

For øvrig har 90 % av alle innbyggerne over 18 år i kommunen fått første vaksinedose, og omtrent 65 % over 18 år er fullvaksinerte.