Smittevernvurdering uke 35

På grunn av det høye smittetallet hever kommunen risikonivået fra to til tre på skalaen. Det er først og fremst smittetallet blant barn og unge som gir den økte risikoen. Kommuneoverlegen har anbefalt ungdomsskolene til å gå over i gult, og kommet med målrettede anbefalinger rundt aktiviteter knyttet til kultur/idrett.

I uke 35 var nesten 60 % av de nye smittede barn og unge under 18 år. Totalt antall innleggelser på Ahus har imidlertid holdt seg relativt stabilt. Husstandssmitte var den klart største kilden til smitte, med smitte på skole (barn) som den nest største kilden.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering.

Fra statistikken
(Tallene i parentes viser status i forrige uke.)

  • Totalt antall smittede: 4931 (4689)
  • Antall smittede pr. 100 000: 451 (294)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 87 % (72 %)
  • Antall testet siste uke: 3002 (2935)
  • Andel positive tester: 8,1 (5,2 %)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 20 (18)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)

Ungdomsskoler anbefales å gå i gult

For å få ned smittespredning i skolene er det anbefalt mindre undervisning på tvers av klasser og trinn, og at det ikke arrangeres aktiviteter på tvers. Dette skal bidra til at elever får færre nærkontakter i løpet av skoledagen. Det er særlig på ungdomsskolene at det har vært mange nye smittede, og kommuneoverlegen anbefaler nå at ungdomstrinnet går i gult.

For barne- og videregående skoler gjelder fortsatt anbefalingene om å redusere antall nærkontakter gjennom å ha minst mulig aktiviteter på tvers av klasser og trinn.

Det er videre avtalt massetesting på ungdoms- og videregående skoler. Elevene får utdelt tester for å teste seg hjemme to til tre ganger i uken, uavhengig av om det er smitte på skolen eller ikke.

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter har også vært arena for smitte den siste tiden, selv om det er mindre smitte videre her. Det vurderes at det ikke er nødvendig med forskrift for å begrense fritidsaktivitetene, men det anbefales at man forsøker å tilrettelegge for mindre, faste grupper, mest mulig uteaktivitet, og avstand når det er mulig.