Smittevernvurdering uke 4

Andelen nye smittede i Lillestrøm stabiliserte seg i uke 4 på samme nivå som uka før.

Antall nye smittede per 100.000 de siste 14. dagene går dermed ytterligere ned. Dette er positivt. Andelen ukjent smitte ble også noe redusert i uke 4, og ligger på 21 %. Dette er imidlertid fortsatt ganske høyt, og en stor andel ukjent smitte gir en økt risiko for smittespredning i kommunen.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.

Fra statistikken

(forrige ukes tall i parentes)

Totalt antall smittede: 1800 (1726)
Nye positive de siste 14 dagene: 146 (161)
Antall smittede pr. 100 000: 169 (186)
Andel positive med kjent smittekilde: 79 % (73 %)
Antall testet siste uke: 1468 (11078)
Andel positive tester: 5,1 % (6,6 %)
Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 5 (10)
Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 4 (2)
Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)
Antall vaksinerte i uke 4: 656 (208), herav 541 (165) innbyggere
Totalt antall fullvaksinerte så langt: 264

Vaksinering i uke 4

Denne uken ble de første innbyggerne fullvaksinerte.

I uke 4 mottok kommunen 109 hetteglass med vaksine, og fikk satt første runde med dose 2-vaksiner. Det vil si at vi hadde fullvaksinert 264 personer ved utgangen av uken. Totalt 1422 doser vaksiner er satt i Lillestrøm så langt.

Antall hetteglass som kommunen mottar skjer etter nasjonal fordeling. Kommunen har ikke selv anledning til å forhandle fram mer vaksine eller endre tempoet i tildeling av vaksine.