Smittevernvurdering uke 51

I uke 51 gikk innleggelsene på Ahus ned, og smittetallene sank – men antallet som testet seg var lavt, hvilket kan bety en del skjult smitte. Totalt sett vurderes det at kommunen ligger på scenario 2. Vi følger nasjonal forskrift.

Tall fra statistikken

  • Nye positive, uke 51: 556
  • Antall smittede pr. 100 000 de siste 14 dagene: 1434
  • Nye innleggelser på Ahus: 4
  • Antall tester delt ut i kommunal regi: 3864
  • Andel positive tester av de kommunale: 14,4 %
  • Andel smittede som er vaksinerte: 58 %
  • Andel smittede under 12 år: 26 %
  • Andel vaksinerte over 18 år, to doser: 87,8 %
  • Andel vaksinerte over 65 år, tre doser: 85,7 %
  • Andel vaksinerte over 45 år, tre doser: 48,6 %

Kommuneoverlegens oppsummering

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her

I uke 51 fortsatte nedgangen i antall positive med covid-19. Antall innlagte gikk også markant ned. Det er fortsatt et høyt antall positive i forhold til tidligere i pandemien, og i tillegg er flere syke med forkjølelser og andre luftveissykdommer. Tall fra FHI viser at influensasesongen ikke er i gang ennå, verken lokalt eller i landet forøvrig.

Uvaksinerte overrepresentert

Blant de smittede er nå 58 % vaksinerte, og 16 % av de nye positive var uvaksinerte voksne (over 12 år). Uvaksinerte voksne er overrepresentert blant de nye smittede i forhold til antallet uvaksinerte totalt. Uvaksinerte voksne har også høyere risiko for alvorlig forløp og sykehusinnleggelse.

Husstandssmitte

Hovedkildene til smitte i uke 51 var husstandssmitte (nesten 45 %), ukjent (19 %) og skolesmitte blant barn (13 %). Skoler har vært stengt i uke 51, men SFO og barnehager har holdt åpent. Til sammen 32 skoler og barnehager ble berørt av smitte i uke 51. Aldersfordelingen blant de nye smittede holder seg stabil, hvor barn og unge under 18 år utgjør den største andelen (37 %), 30-49 åringer er den nest største gruppen (33 %) og de resterende aldersgruppene utgjør til sammen omtrent en tilsvarende andel (30 %).

Vaksine

Kommunen er i gang med å vaksinere alle over 45 med tredje dose. Det er god dekning blant de eldste, mens fortsatt mangler en del i aldersgruppen 45-64 år. De som har intervall på 20 uker fra dose to får tilbud om tredje dose.

Skoler og barnehager

Skoler og barnehager er i gult nivå, videregående i rødt, og det planlegges å beholde disse nivåene ved skolestart 3. januar. For å redusere risiko for smittespredning ved skolestart oppfordres alle ansatte i barnehager og alle ansatte og elever på barneskole, ungdomsskole og videregående skole å teste seg før oppstart etter nyttår (3. januar). De som ikke har tilgjengelig selvtest hjemme, får tilbud om å hente gratis selvtest hos kommunen.