Smittevernvurdering uke 6

Til tross for et utbrudd med mutert virus er smittetallene i kommunen redusert de siste 14 dagene. Dette er bra! Andelen med ukjent smitte har imidlertid økt noe, og det er ikke bra.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.

Fra statistikken

(forrige ukes tall i parentes)

 • Totalt antall smittede: 1938 (1877 )
 • Nye positive de siste 14 dagene:138 (152)
 • Antall smittede pr. 100 000: 159 (176)
 • Andel positive med kjent smittekilde: 75 % (83 %)
 • Antall testet siste uke: 2523 (1849)
 • Andel positive tester: 2,4 (4,2 %)
 • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 6 (6)
 • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (3)
 • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 1 (0)
 • Antall vaksinerte i uke 6: 1166 (1226), herav 1052 (953) innbyggere
 • Totalt antall fullvaksinerte så langt: 742 (537)

Massetesting

I uke seks ble det tatt 2523 covid-tester. Dette er det høyeste tallet i år. Årsaken er først og fremst massetesting av de som var berørt av utbruddet knyttet til Tæruddalen og Åsenhagen skoler. Disse ble testet både inn og ut av karantenen. Alle de 277 prøvene som ble tatt i forbindelse med utbruddet viste seg å være negative, hvilket betyr at smitten ikke spredte seg videre blant nærkontakter og andre tilknyttede. Antallet barn og unge som er smittet gikk noe ned i uke seks, på tross av disse utbruddene.

Vaksinering i uke 6

De fleste beboerne på sykehjemmene er nå fullvaksinerte. I denne forbindelse er det jobbet med nye rutiner for besøk i sykehjemmene. De ansatte er imidlertid ikke fullvaksinerte ennå, og det vil derfor fortsatte forekomme noen restriksjoner for besøkende, blant annet knyttet til opphold i fellesarealer, og for å skjerme eventuelle uvaksinerte beboere.

Fra og med uke 7 foregår vaksineringen på Varemessa.