Smittevernvurdering uke 9

Smitten fortsetter å stige. Vi gikk fra 120 smittede i uke åtte til 177 i uke ni.

Stigende smitte blant barn og unge

Antallet barn og unge som er smittet har steget med 48 % fra uke åtte til uke ni, men andelen nye positive i gruppen 0-18 år ligger omtrent likt som uken før. Aldersgruppen 30 – 49 år har steget mer enn de andre gruppene, og utgjør i uke ni en større andel av de nye smittede enn uken før. Andelen smitte blant de over 65 år ligger stabilt, og det først og fremst de yngste i denne aldersgruppen som er smittet.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.

Fra statistikken (status for uke 8 i parentes)

  • Totalt antall smittede: 2305 (2129)
  • Antall smittede pr. 100 000: 341 (220)
  • -hvorav den smittede har mutert virus: 58 % (52 %)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 86 % (83 %)
  • Antall testet siste uke: 3106 (2028)
  • Andel positive tester: 5,7 (5,9)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 25 (10)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte:1 (2)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 2 (4)

Smitten øker i barnebefolkningen

Totalt sett 25 skoler og barnehager ble berørt av smitte i forrige uke (14 skoler og 11 barnehager). Det er flere barneskoler enn ungdomsskoler og videregående som er rammet, og mange barnehager. Dette tyder på mer smitte blant de yngre barna. Dette er en endring fra tidligere.

Det økte antallet smittetilfeller har ført til mange i karantene, og mange familier i ventekarantene. I tillegg til å være utfordrende for arbeidet med testing, isolering karantene og smittesporing, gir dette utfordringer med kontinuitet i undervisningstilbudet og barnehagetilbudet for barna.

Det har derfor vært flere møter og tett dialog med Folkehelseinstituttet om situasjonen. Kommunen har fått støtte i vurderingen av at rødt nivå bør innføres for grunnskoler og barnehager i en periode frem mot påske.