Smittevurdering, uke 2

I uke 2 gikk antall nye smittede ned med 35 %. Andelen ukjent smitte holder seg lav, og ligger nå på 12 %. Dette er en ytterligere nedgang fra uken før. Andelen nye smittede per 100.000 de siste 14. dagene er fortsatt høy, og ligger på 267.

Kommuneoverlegens smittevernvurdering sier at selv om nedgangen i smitte er betydelig, er det for tidlig å si om dette er en trend, fordi vi hadde det høyeste andelen smittede siden pandemistart uka før. 

«Villsmitten» holder seg lav, og de fleste som smittes, smittes nå av nærkontakter, i private hjem.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering.

Fra statistikken

 • Totalt antall smittede: 1655
 • Nye positive de siste 14 dagene: 231
 • Antall smittede pr. 100 000: 267
 • Andel positive med kjent smittekilde: 88 %
 • Antall testet siste uke: 1310 
 • Andel positive tester: 6,9 %
 • Antall skoler/barnehager berørt av smitte: 5
 • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 2
 • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0
 • Antall vaksinerte denne uke: 280, herav 201 innbyggere
 • Total antall vaksinerte så langt: 553

Vaksinering i uke 2

Kommunen fikk tildelt 44 hetteglass med vaksine i uke 2, og
vaksinerte 268 personer. Beboere på sykehjem ble prioritert først, og 36
% av ukens doser ble satt på sykehjemspasienter. Innbyggere over 85 år fikk 43 % av vaksinedosene, mens helsepersonell fikk 21 % av vaksinedosene. Ved utgangen av uke 2 var totalt 541 vaksiner satt i Lillestrøm kommune, 424 av disse er gitt til sykehjemspasienter og innbyggere over
85 år.

I uke 3 er kommunen tildelt færre vaksiner enn uke 2, men vil fortsette å vaksinere innbyggere over 85 år og helsepersonell. 

Kommuneoverlegens vurderinger og anbefalinger

Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen i Lillestrøm som fortsatt alvorlig, men det har vært en positiv nedgang av nye smittede med 35 % fra uken før. Andelen ukjent smitte er stabilt lav.

Selv om andelen smitte er gått ned i uke 2, er det for tidlig å si om dette er starten på en trend eller bare en tilfeldig nedgang. Uke 1 hadde det høyeste antallet nye smittede i kommunen siden pandemistart. Andelen ukjent smitte har imidlertid holdt seg stabilt lav over flere uker, og dette er et godt tegn.

Kommuneoverlegen vurderer allikevel at tiltakene rettet mot voksne i kommunen bør videreføres inntil videre. Tiltakene bidrar til å redusere antall nærkontakter, dermed holdes R-tallet så lavt som mulig, og smittespredning reduseres. Kommunen har en høy andel smittede per 100.000, og er omringet av andre kommuner med tilsvarende høyt smittepress. 
Smittesituasjonen er sårbar, og kan raskt snu.

Smitten blant barn og unge er ytterligere redusert. Kommuneoverlegen vurderer det derfor som hensiktsmessig å åpne opp for innendørs aktivitet for barn og unge, samt drifte ungdomsskoler i gult nivå.