Strengere forskrift i Viken fylke

En nasjonal koronaforskrift er innført for et samlet Viken. Samtidig opprettholdes rødt nivå i skoler og barnehager til 16. april.

Tiltakene som nå innføres gjøres med utgangspunkt i covid-19-forskriftens kapittel 5A og varer til 11. april. De største endringene for oss er at bibliotekene, blomsterbutikker og treningssentre stenger. 

Les om tiltakene på regjeringen.no

Vi har samtidig bestemt oss for å forlenge rødt nivå i skoler og barnehager til fredag 16. april. Det blir gjort en ny vurdering av tiltaket onsdag 14. april.

Årsaken er et økt smittetrykk og et mer smittsomt virus. Tiltakene er nødvendige for å beholde kontrollen og for ikke å belaste sykehus og helsetjenester mer enn nødvendig.

Hensynet til barn og unge ivaretas imidlertid, slik at de fremdeles kan drive uteaktiviteter i grupper av maks ti personer, med en avstand på to meter.

Få oversikt over tiltakene som gjelder for Lillestrøm kommune.