Vi styrker testkapasiteten ytterligere

Før å møte det økte behovet med innbyggere som ønsker koronatest, har Lillestrøm kommune inngått avtale om kjøp av privat testkapasitet.

Fredag 19. mars inngikk Lillestrøm kommune avtale med Lege1 om kjøp av koronatesting. Avtalen frigjør flere timer på kommunes teststeder på Fetsund og Kjeller. De kjøpte timene disponeres av kommunens smittesporingsteam.

Krevende situasjon

Lillestrøm kommune hadde en eksplosiv smittesituasjon for et par uker siden, hvor antall smittede økte med over 70 %. Mer enn halvparten av disse var smittet med mutert virus, som er mer aggressivt og smitter lettere enn den første varianten. Det muterte viruset krever et langt strengere testregime, hvor blant annet nærkontakter må teste seg både inn og ut av karantene. Dette legger beslag på store testressurser.

Har gjort flere tiltak

Vi har brukt den siste uken på å rekruttere og lære opp personell. Dette er nå på plass for å drive teststasjonen på Kjeller. I tillegg har vi et ambulerende testteam som massetester i forbindelser med smitte på arbeidsplass, på skoler og i barnehager.