Vil styre gjenåpningen selv

FHI foreslår for regjeringen at Lillestrøm kommune fortsatt skal plasseres under kapittel 5 A - det strengeste tiltaksnivået i nasjonal forskrift. Lillestrøm kommune har meldt tilbake at kommunen i utgangspunktet ønsker å styre gjenåpningen selv, gjennom egen lokal forskrift.

Ønsker å styre gjenåpningen selv

- Den regionale inndelingen i tiltaksnivå A, B og C fungerer bra når smitten er på vei opp og det kreves raske og koordinerte tiltak. Vi ser at de ikke er like hensiktsmessige når smitten er på vei ned og vi skal åpne gradvis opp, sier ordfører Jørgen Vik. -I en slik situasjon mener vi det er mest riktig at Lillestrøm kommune selv vedtar nødvendige tiltak utover de som gjelder for hele landet.

-eller nasjonalt nivå 5B

Dersom det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å få tilbake myndigheten til å skrive forskriften selv, ber kommunen om å bli plassert under forskrift 5B, slik at kommunen selv kan forsterke denne til riktig nivå. På denne måten vil kommunen ha mulighet til å justere den lokale forskriften etter behov både ved å stramme inn, men også gjøre endringer som åpner opp når vi ser at dette er mest hensiktsmessig.

Snarest mulig

Lillestrøm kommune er klar til å vedta forskrift tilsvarende forsterket 5B innen mandag 26. april. Dersom det ikke er mulig å la kommunen styre gjenåpningen via lokal forskrift nå, ber kommunen om at dette gjøres ved neste anledning, og at vi nå settes i 5B slik at kommunen kan gjøre de siste forsterkningene og justeringene selv.